Reversibel A/C unit med CO2 som kølemiddel

01-11-2008

Rapporten er en kortfattet gennemgang af de tekniske analyser, beregninger og forsøg, der er gennemført i projektet, samt en kort beskrivelse af det udviklede apparat.
Projektets overordnede mål er at bidrage til udbredelsen af renere produkter til køleområdet (hvor varmepumpebranchen hører under) ved at anvende køleanlæg med naturlige kølemidler, hvor der hidtil har været anvendt HFC-stoffer (med drivhuseffekt).

Læs publikation