Uden for serie, 2008

Miljøforbedringer gennem produktudvikling

11-11-2008

Denne Guide giver inspiration og anviser en trinvis metode til at tænke positive miljøeffekter ind i virksomheders design og produktudvikling. Guiden viser, hvordan virksomheder kan skabe synergi mellem miljø og forretningsskabelse. Guiden er rettet mod produktudviklere med opgaven at bygge miljøtænkning ind i udviklingsforløbet og dermed også produkterne.

Læs publikation