Miljøprojekt Nr. 1254, 2008

Kortlægning af jordforurening i børneinstitutioner

07-11-2008

I slutningen af januar 2008 besluttede Miljøministeren at fremrykke en planlagt undersøgelse af kommuners og regioners indsats over for jordforurening i børneinstitutioner. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge regionernes og kommunernes indsats i forhold til forurenet og letter forurenet jord i børneinstitutioner, herunder at redegøre for den kommende indsats på området.

På den baggrund er der i foråret gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse i samtlige regioner og kommuner. Rapporten beskriver resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse, som samtlige regioner og kommuner har svaret på.

Læs publikation