Miljøprojekt, 1246, 2008

Forarbejde til Teknologiudvalget

04-11-2008

Denne rapport er et forarbejde til brug for Teknologiudvalget, nedsat under Skov- og Naturstyrelsen nu Miljøstyrelsen, i forbindelse med rådgivning om de fremtidige krav til dokumentation af miljøteknologi til landbrug. Teknologiudvalget har en central funktion som rådgivende instans, i forhold til udviklingen af standard og certificeringsordningen, Teknologilisten og i forhold til det nye BAT-bladsystem. Disse tre tiltag, skal bidrage til at fremme et velfungerende marked for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Læs publikation