Miljøprojekt Nr. 1249, 2008

Erfaringsopsamling på passiv ventilation til fjernelse af klorerede opløsningsmidler fra umættet zone

04-11-2008

Der er siden 1999 etableret en række anlæg for passiv ventilation i Danmark. I denne rapport er erfaringer fra disse anlæg gennemgået. Effektiviteten af passiv ventilation belyses i forhold til reduktion af poreluftkoncentration og som afskæring af klorerede opløsningsmidlers spredning fra den umættede zone til grundvandet.

Læs publikation