Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2008

Analyse af mulighederne for at opgøre pesticidforbruget i frugt og grønt

19-11-2008

Rapporten indeholder en vurdering af mulighederne for at opgøre det årlige forbrug af pesticider i frugt og grønt. For landbrugsafgrøder sker der årligt en sådan opgørelse på baggrund af det årlige salg af bekæmpelsesmidler. Denne rapport beskriver produktionen af frugt og grønt ud fra tilgængelig statistik med hensyn til antal avlere og arealer. Rapporten konkluder, at en opgørelse på samme måde som i landbruget ikke kan ske med tilstrækkelig sikkerhed på grund af de relativt små arealer pr. bedrift og fordi de fleste af bekæmpelsesmidlerne anvendes til flere forskellige kulturer. Den eneste reelle mulighed for en tilstrækkelig sikker opgørelse er, at basere den på årlig indberetning fra avlerne om hvad der er anvendt.

Læs publikation