Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2008

Vejledning i strandrensning – Februar 2008

11-03-2008

Vejledningen indeholder retningslinier for indholdet af beredskabsplaner for strandrensning, som kommunerne i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet er pålagt at udarbejde, samt behandler tekniske og økologiske sider af en strandrensning.

Læs publikation