Miljøprojekt, 1186, 2008

Trinopdelt forgasning af imprægneret affaldstræ

14-03-2008

Formålet med projektet var at afklare, om en trinopdelt forgasser og en oparbejdningsproces til Cu, Cr og As er bæredygtig til behandling af imprægneret affaldstræ. Et litteraturstudie har ikke afklaret arsens opførsel ved høje temperaturer. Lab.-forsøg har vist, at indholdet af arsen i asken stiger med temperaturen. Idet forgasseren opererer ved høj temperatur, underbygger disse resultater derfor ikke konceptet. 100 timers forsøg viser, at forgasseren har potentiale som en bæredygtig behandlingsproces.

Læs publikation