Orientering fra Miljøstyrelsen, 1, 2008

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2008

25-03-2008

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2008 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskrives projektforslag for 2008. Bevillingen for 2007 er 5,6 mio. kr. Der planlægges i 2007 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 185 projekter.

Læs publikation