Miljøprojekt, 1184, 2008

Oparbejdning af aske fra forgasning af CCA-imprægneret træ

14-03-2008

Kommunekemi og Wilson Engineering har undersøgt metoder til at oparbejde chrom, kobber og arsen fra forgasningsaske fra CCA-imprægneret træ. Der er gennemført optimering og afprøvning af en metode ved varm alkalisk udvinding af metallerne, så chrom og kobber kan genvindes, mens arsen kan deponeres i en stabil forbindelse. Endelig er der udført et skitseprojekt for processen.

Læs publikation