Miljøprojekt Nr. 1207, 2008

Nyttiggørelse af trykimprægneret træ

14-03-2008

I denne proces til behandling af trykimprægneret træ fjernes tungmetallerne selektivt fra træaffaldet. Kravene til behandlingsprocessen er opstillet med udgangspunkt to scenarier. I scenario 1 genanvendes det rensede træ til fremstilling af spånplader. I scenario 2 energiudnyttes det rensede træ i et biomassefyret kraft-varme anlæg. Rapporten konkluderer, at scenario 1 (genanvendelse af renset træ i spånpladeproduktion) er det økonomisk mest attraktive scenario.

Læs publikation