Miljøprojekt, 1208, 2008

Miljø- og samfundsøkonomisk analyse af indsamling og behandling af imprægneret affaldstræ

14-03-2008

Imprægneret affaldstræ indeholder en række stoffer, specielt Krom, Kobber og Arsen, der kan være skadelige for mennesker og natur. En samfundsøkonomisk analysere af fire metoder til at behandle imprægneret affaldstræ: deponering, forbrænding, forgasning (ved Kommunekemi) og en ekstraktionsproces (ved RGS90 Watech) viser, at forbrænding og forgasning er billigst. Grunden er, at begge metoder producerer varme, der fortrænger andre mere forurenende brændsler.

Læs publikation