Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2008

Vurdering af brændekedlers partikelemission til luft i Danmark

09-05-2008

Projektet har tilvejebragt viden om anvendte brændekedler i Danmark samt en vurdering af de enkelte kedeltypers emission, herunder partikelemission. Der er målt emissioner på 3 gennemforbrændingskedler, som findes i et betydeligt antal. De tre kedler er blevet testet med henblik på virkningsgrad samt emissioner af CO, NOx, TOC, SO 2 , PAH, NMVOC, støv og partikelmasse. Resultaterne viser, at især TOC og partikelemissionerne ligger betydeligt højere end på nyere kedeltyper, samt at brændselsforbruget er endog meget højt.

Læs publikation