Miljøprojekt Nr. 1226, 2008

Trafik og luftvejssymptomer hos småbørn

19-05-2008

I undersøgelsen indgik 411 københavnske børn fra fødslen og til deres tredje år. Børnene havde arveligt betinget øget risiko for astma. Forældrene daglige opgørelser luftvejssymptomer blev sammenholdt med om der var veje med mere end 10.000 biler indenfor 50 eller 100 m fra deres bolig og med den daglige trafikbelastning indenfor 50 eller 100 m. Undersøgelsen fandt en øget forekomst af symptomer indenfor disse afstande, selvom fundet var meget usikkert pga. det lille antal børn, og da de fleste fund ikke var statistisk signifikante.

Læs publikation