Miljøprojekt Nr. 1218 2008

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af øgede offentlige grønne indkøb

15-05-2008

Der er gennemført en vurdering af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved at det offentlige stiller miljøkrav ved indkøb for udvalgte produktgrupper. Undersøgelsen giver et billede af 10 produktgrupper. Rapporten viser, at grønne indkøb er et virkemiddel, der kan give positive effekter i form af sparet energiforbrug og mindre forbrug af miljøskadelige stoffer.

Læs publikation