Miljøprojekt Nr. 1227, 2008

Luftforureningen og luftvejseffekter hos fynske børn

15-05-2008

Undersøgelsen sammenholder de daglige indlæggelser for lungesygdomme hos fynske børn over for niveauerne af luftforureningen målt samtidig i Odense i perioden 1994-99. En øgning på 10 µg/m3 af partikler under 10 µm i diameter var forbundet med en stigning i indlæggelser på 0,99%, mens værdierne for NO2 var på 1,23% og for SO2 på 1,49% for børn med bopæl i Odense. Effekten er mest udtalt for børn boende i selve Odense, hvilket formentlig må tilskrives bopælens nærhed til målestationerne. Effekten optrådte med 3 dages forsinkelse i forhold til de målte niveauer.

Læs publikation