Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 94, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i smykker

28-05-2008

I foråret 2007 blev der indkøbt 170 metalsmykker og 62 tekstilsmykker. Metallerne blev screenet for deres indhold af tungmetaller og benzidin. 58% af alle metalsmykker indeholdt mere end 100 ppm bly. 2 % indeholdt mere end 100 ppm kviksølv. Det var især låse og vedhæng der indeholdt bly. Migrationsanalyse til kunstig sved viste at bly, cadmium, nikkel og kobber migrerede ud fra smykkerne. Mange af de undersøgte smykker giver problemer relateret til optag af cadmium gennem huden. Der opstår potentiel sundhedsfarerelateret til både cadmium, nikkel og bly, hvis man tagerde undersøgte smykker i munden.

Læs publikation