Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2008

Miljøtilsyn 2006

24-06-2008

Miljøtilsyn 2006 indeholder en redegørelse for kommunernes, amternes og statens tilsynsaktiviteter i forhold til virksomheder og landbrug. Miljøtilsyn 2006 er udarbejdet på baggrund af de årlige indberetninger. Tilsynsredegørelsen indeholder oplysninger om ressourceforbrug til miljøgodkendelser og miljøtilsyn, overholdelse af minimumsfrekvenser, samt håndhævelse af miljølovgivningen. Indberetningerne for 2006 viser et faldende ressourceforbrug til området i kommunerne og amterne bl.a. pga. kommunalreformen.

Læs publikation