Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 96, 2008

Metoder og procedurer til reduktion af uønskede stoffer

09-07-2008

Rapporten er et opslagsværk, som forhandlere eller producenter kan anvende som en hjælp for at sikre, at det produkt som forhandles eller fremstilles ikke indeholder uønskede stoffer. Rapporten er inddelt således, at den indeholder nogle generelle betragtninger om uønskede stoffer i produkter, indhentning af dokumentation hos leverandører og producenter, overvejelser om valg af laboratorium og udførelsen af analyser. Herudover indeholder rapporten et opslagsværk, som består af 3 elementer henholdsvis en oversigt over gældende lovgivning, en nærmere beskrivelse af de nævnte bekendtgørelser og analysemetoderne. Bekendtgørelserne og analysemetoderne er samlet i bilag. Der er i rapporten fokuseret på de tre produktgrupper tekstil, legetøj og møbler.

Læs publikation