Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 95, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i kunstige negle og neglehærdere

15-07-2008

Miljøstyrelsen har kortlagt indholdet af kemikalier i neglehærderprodukter og i produkter til opbygning af kunstige negle på det danske marked. Rapporten viser at begge produkttyper indeholder kemiske stoffer, som kan give allergi ved kontakt med huden. Det er derfor vigtigt at disse produkter påføres på en måde, så hudkontakt så vidt muligt undgås. Neglehærder ikke anvendes på negle, som er beskadigede. Der blev desuden fundet en del overtrædelser med hensyn til mærkning af produkter til kunstige negle.

Læs publikation