Miljøprojekt, 1215, 2008

Oversigt over anvendte virkemidler til etablering af sprøjtefri randzoner

18-01-2008

Projektet giver et overblik over hidtil anvendte virkemidler til etablering af sprøjtefri randzoner langs målsatte søer og vandløb i Danmark. Det belyses i hvor høj grad hvert af virkemidlerne har været anvendt af landmændene (efterspørgslen). Endelig belyses anvendelsen af sprøjtefri randzoner i tre udvalgte EU lande, herunder hvilke virkemidler der anvendes her. På baggrund heraf identificeres en oversigt over mulige nye virkemidler til fremme af sprøjtefri randzoner i Danmark og anbefalinger til alternative måder at anvende allerede eksisterende virkemidler på.

Læs publikation