Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2, 2008

Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

31-01-2008

Denne rapport indeholder en gennemgang og vurdering af, om der i EU´s BREF-dokument 'Surface Treatment using Organic Solvents' er forhold og metoder, der kan være i konflikt med gældende dansk lovgivning. BREF-dokumentet omfatter 18 brancher/processer, bl.a. trykning på papir og emballage samt maling og lakering af metal, træ og plast. Emission af organiske opløsningsmidler er vurderet ud fra VOC-bekendtgørelsen. Alle BAT-anbefalinger fra BREF er samlet og beskrevet i en liste med referencer til de relevante punkter i BREF.

Læs publikation