Miljøprojekt Nr. 1216 2008

Kortlægning af hjælpe- og tilsætningsstoffer i danske renserier før og nu

08-01-2008

Brugen af hjælpe- og tilsætningsstoffer fra 1975 og frem til 2003 er søgt belyst og der gives anbefalinger vedr. undersøgelser. Projektet har været begrænset af, at producenterne ikke har pligt til at oplyse om alle stoffer. Fra 1992 -2003 drejer det sig primært om glykoler, glykolethere og kulbrinter.

Læs publikation