Miljøprojekt, 1211, 2008

Fastsættelse af vilkår for lugt fra store åbne arealkilder

18-01-2008

Rapporten gennemgår forhold omkring lugtudvikling fra åbne arealkilder herunder mulighederne for at måle lugten. Måleresultater i Danmark og udlandet viser stor variation selv indenfor anlæg af samme type og samme driftsform. De store afvigelser skyldes i vid udstrækning, at arealkilder udviser stor variation over overfladen og over tid. Dertil kommer, at der anvendes forskellige målemetoder og, at ingen af dem er standardiserede.

Læs publikation