Miljøprojekt, 1212, 2008

Driftsvilkår for komposteringsanlæg

18-01-2008

På baggrund af erfaringsopsamlingen fra både deltagelse i fuldskalaforsøg og drift af komposteringsanlæg og litteraturstudie, er der udarbejdet forslag til driftsvilkår rettet mod minimering af lugt. Desuden er der udarbejdet forslag til, hvilke parametre der skal registreres i en driftsjournal.

Læs publikation