Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2008

Branchevejledning for forurenede renserigrunde

08-01-2008

Vejledning uddyber vejledning nr. 6 og 7 fra 1998 om oprydning på forurenede lokaliteter fra Miljøstyrelsen. Formålet med de branchespecifikke vejledninger er i større grad end i den generelle vejledning, at beskrive og præcisere processer, der kan føre/har ført til forurening og metoder til undersøgelse af disse.

Læs publikation