Vildtinformation 2008

Vildtinformation 2008 forside
04-02-2008

Årets informationshæfte til jægerne handler bl.a. om, hvordan du undgår bifangst i fælderne og om ringmærkning af fugle.

Vildtinformation udsendes til alle landets jægere i forbindelse med fornyelsen af deres jagttegn, og indeholder i år artikler om bl.a.:

  • Undgå bifangst i fælderne!
  • Nye regler om jagt er trådt i kraft
  • Aftale om lokal fredning af spidshjorte
  • Ringmærkning kortlægger fuglenes færden
  • Vildtudbyttestatistikken

Udgivet 2008 af Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse.

Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøstyrelsens Informationscenter.

Læs publikation