Miljøprojekt, 362, 1997

Regulering af uønsket vegetation i pyntegrøntskultur ved afgræsning med får

01-02-2008

I nærværende projekt er undersøgt muligheden for regulering af uønsket vegetation i pyntegrøntskulturer ved afgræsning med får. Undersøgelsen omfatter bl.a. registrering af forskellige fåreracers fødepræference i juletræskulturer, anvendelsen af forskellige græsningsstrategier og omkostningsberegning for renholdelse af pyntegrøntsbevoksninger ved fåregræsning.

Læs publikation