Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1, 2008

Redegørelse om jordforurening 2006

27-02-2008

Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2006 til miljøministeren giver et overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2006, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen indeholder bl.a. oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Læs publikation