Rapport fra Udvalget om modernisering af reglerne om grønne regnskaber

18-02-2008

Rapporten omfatter udvalgsanbefalinger til, hvordan reglerne om grønne regnskaber kan moderniseres og forenkles. Anbefalingerne sigter imod, at regnskaberne i øget omfang understøtter virksomhederne i miljøarbejdet, og at brugerne af regnskaberne i højere grad sikres relevant og let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. Endvidere skal oplysningskravene til de grønne regnskaber være enkle og fleksible. Rapporten omfatter også en kort status for grønne regnskaber og anden miljørapportering.

Læs publikation