Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 4 2008

Partikeludslip fra nye tunge køretøjer (Euronorm IV og V)

26-02-2008

COWI A/S har for Miljøstyrelsen gennemført et projekt, der belyser den tilgængelige viden om partikeludslip fra nye tunge køretøjer (Euro IV og V).Undersøgelsen viser, at der er offentliggjort tre studier med måling af partikelantallet fra nye tunge køretøjer. De viser, at Euro V, som antagelig vil blive den mest almindelige teknologi i de kommende år, reducerer antallet af de ultrafine partikler med omkring 70 % i forhold til Euro III.

Læs publikation