Miljøprojekt, 1191, 2008

Analyse af omkostningerne for rensning for kviksølv på krematorier i Danmark

18-02-2008

Undersøgelsen redegør for de miljømæssige forhold og omkostninger omkring rensning for kviksølv på danske krematorier, som følge af kravene i udkast til standardvilkår fra jan 06. Ifølge OSPAR konventionen og dansk praksis for regulering af luftforurening, skal der renses for Hg på krematorier. Pga. krav om støvrensning, er den mest optimale rensning posefilter og aktiv kul, som også renser for dioxiner, PAH og lugt. Merudgiften til Hg-rensning er få % af den samlede investering for opfyldelse af standardvilkårenes krav.

Læs publikation