Miljøprojekt, 1250, 2008

Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen

04-12-2008

Der er gennemført et projekt med deltagelse af 20 virksomheder fra rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen til introduktion af REACH i virksomhederne. Projektet har indeholdt forskellige aktiviteter, herunder seminarer, dialogmøder og casestudier. Virksomheder har modtaget målrettet rådgivning omkring virksomhedernes roller og forpligtelser under REACH, og har arbejdet selvstændigt med konkrete REACH-forberedelser. Desuden er der i projektet udviklet to værktøjer til støtte af virksomhedernes fremtidige arbejde med REACH. Resultaterne af projektet er formidlet til en bredere kreds af virksomheder ved en ekstern workshop og en offentlig tilgængelig REACH-vejledning.

Læs publikation