Miljøprojekt, 1252, 2008

Supplement til B-værdivejledningen 2008

10-12-2008

Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier indeholder en opdatering af selve B-værdilisten. B-værdilisten er suppleret med B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen i perioden 2001 - 2007. De administrativt fastsatte B-værdier fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 indgår også i den nye liste. I bilag til supplementet er alle de indtil januar 2008 udarbejdede datablade for udvalgte stoffer på B-værdilisten.

Læs publikation