Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 121, 2008

Sprøjtepraksis i sædskifter med og uden glyphosattolerante afgrøder

05-12-2008

En indførelse af genetisk modificerede afgrøder med tolerance over for glyphosat vil sandsynligvis ændre herbicidanvendelsen i dansk planteavl i form af ændrede valg af midler og sprøjtetidspunkter. I dette projekt undersøgte vi, hvorledes indførelsen af glyphosattolerante(GT) afgrøder vil påvirke floraen i mark og hegn, idet det forventes, at den senere sprøjtning, som GT-afgrøder giver mulighed for, kan have afledte positive effekter på floraen.

Læs publikation