Miljøprojekt, 1257, 2008

Resistens hos brune rotter

18-12-2008

I 2007 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder der dækker de tidligere Ribe og Vejle Amter foruden kommunerne København og Frederiksberg. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev med en enkelt undtagelse fundet hos rotter fra alle de deltagende kommuner i de tidligere Ribe og Vejle Amter, mens der ikke blev fundet resistens i kommunerne København og Frederiksberg. Derudover blev resistens for første gang fundet i Glostrup og Ishøj kommuner.

Læs publikation