Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2008

Øget videnberedskab om kemiske stoffer i plastindustrien

08-12-2008

Rapporten er en del af et videnberedskab i den danske plastindustri om miljø- og sundhedseffekter af plastrelevante kemiske stoffer For 16 stoffer er der udarbejdet stofprofiler. Det er stoffer der er i politisk fokus på baggrund af en mistanke om skadelige effekter på miljø og sundhed, høj-tonnage-stoffer i plastindustrien eller stoffer, hvor branchen specifikt har efterlyst viden om miljø- og sundhedseffekter. Stofprofilerne beskriver status på viden om miljø- og sundhedseffekter og regulering af de enkelte stoffer og indeholder bl.a. et letforståeligt resumé, så også ikke-fagfolk kan indhente viden om de enkelte stoffer.

Læs publikation