Miljøprojekt, 1243, 2008

Implementering af REACH i byggebranchen

04-12-2008

Projektet har taget udgangspunkt i 3 virksomheders produktsortiment. Ud fra dette er der udarbejdet en generel tilgang til REACH. Der er desuden udarbejdet et webbaseret IT-værktøj, der kan anvendes generelt. Værktøjet er et screeningsprogram, der giver virksomheder overblik over forekomst og anvendelse af kemiske stoffer i deres produkter/produktion samt deres eventuelle problematiske egenskaber.