Forvaltningsplan - Odder i Danmark

19-12-2008

I løbet af de sidste ca. 150 år er der forsvundet godt 350 danske plante- og dyrearter, og flere arter har været på randen af udryddelse. Det gælder også odderen.

Udgivet af Naturstyrelsen, 1997. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs forvaltningsplan