Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10, 2008

Fortsat udvikling og test af TeredoStop

04-12-2008

Resultaterne af de gennemførte forsøg i projektet "Fortsat udvikling og test af TeredoStop" underbygger det nytænkende og det perspektivrige i TeredoStop - væske (TS) og imprægneringsmetode - som efter en yderligere produktudvikling ser ud til at kunne blive et mindre miljøbelastende alternativ til den nuværende forebyggelse og bekæmpelse af pæleorm, Teredo, i marint træværk. Samtidigt giver metoden en unik mulighed for at efterbehandle pæle i brug med ringe påvirkning af havmiljøet.

Læs publikation