Orientering fra Miljøstyrelsen, 6, 2008

Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter

17-12-2008

Erfaringerne med jord- og grundvandsforureninger igennem de seneste årtier viser, at mange forureninger kunne være undgået. Orienteringen er tænkt som en håndbog for virksomheder og myndigheder til brug ved indretning, drift og kontrol med udvalgte aktiviteter, der indebærer en risiko for jord- eller grundvands-forurening. Den kan anvendes både ved nye anlæg og ved vurdering og indsats i forhold til eksisterende anlæg herunder ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, påbud samt ved tilsyn.

Læs publikation