Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 123, 2008

Cellesprøjtning af ukrudt i majs

05-12-2008

Det forventes at en introduktion af realtids sensorbaseret sprøjteteknik i landbruget vil fremme udbredelsen af en varieret dosering af sprøjtemidlerne og dermed reducere forbruget af pesticider. Det er målet med dette projekt at opbygge og undersøge hvordan sprøjtearbejdet kan tilpasses den stedspecifikke ukrudtsvariabilitet på decimeterniveau (celler) samt foretage en automatiseret dataopsamling af sprøjtetekniske data. Det har vist sig muligt at anvende kommercielle dyser til cellesprøjtning med et doseringsbehov i de sprøjtede celler, som ikke afviger væsentligt fra den dosering der skal anvendes ved traditionel bredsprøjtning. Ved brug af teoretiske modeller fandt vi et besparelsespotentiale på 50-70% ved sprøjtning af 10 x 10 cm celler, medens potentialet steg til 80-90% ved en cellestørrelse på 107x30 mm.

Læs publikation