Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12, 2008

Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre - Oplag af olieprodukter

16-12-2008

Indledningsvis gives en beskrivelse af olieprodukter og indretningen af typiske olielagre. Derefter er der en gennemgang af normer, tekniske forskrifter og vejledninger, der er relevante for en miljøgodkendelse. Sikkerhedsmæssige aspekter er belyst og miljømæssige risici ved lækage eller større udslip er gennemgået. På baggrund heraf er der givet anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser. Endelig er der stillet forslag til egenkontrolforanstaltninger.

Læs publikation