Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11, 2008

Afbrænding af lettere forurenet træaffald i fyringsanlæg på fx møbelfabrikker

12-12-2008

Projektet er gennemført i 2002. Arbejdsrapporten foreslår nye regler for afbrænding af lettere forurenede trærester, som ikke indeholder halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandling.

Læs publikation