Miljøprojekt Nr. 1219 2008

Undersøgelsesprogram for grundvandsforurening

29-04-2008

Rapporten opstiller og beskriver anvendelsen af et forslag til undersøgelsesprogram for grundvandsforureninger, specifikt for vurdering af om forureningen overskrider lokalitetens skelgrænse og det statistiske grundlag for at opdage en sådan forureningsfane. Forslaget er eksemplificeret ved MTBE faner ved benzinstationer, og de statiske grunddata er hentet fra Fyns Amts indsamling af data for forekomsten af MTBE i grundvandet på en lang række undersøgte benzinstationer på Fyn.

Læs publikation