Miljøprojekt Nr. 1220 2008

Sammensætning af olie og benzin

29-04-2008

Rapporten opstiller og beskriver anvendelsen af en række kemiske profiler for forskellige olieprodukter med henblik på anvendelse i forbindelse risikovurdering i forhold til jord, grundvand og indeklima.

Læs publikation