Miljøprojekt, 1230, 2008

Rapport om RoHS-spørgeskemaundersøgelsen

24-04-2008

Miljøstyrelsen har i vinteren 2007/2008 fået gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse vedr. kendskabet til og arbejdet med overholdelsen af RoHS-bekendtgørelsen blandt danske producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. I alt 66 virksomheder deltog i spørgeskemaundersøgelsen. De 66 udgør inden for RoHS-målgruppen en repræsentativ gruppe set i forhold til typer af virksomheder, størrelser og produktgrupper repræsenteret.

Læs publikation