Miljøprojekt, 1225, 2008

Olie i jord

29-04-2008

En ny analysemetode for bestemmelse af olie i jord er gennemgået og der er givet anbefalinger for revision af anvendelse og metodebeskrivelse, ligesom der er givet forslag til omformulering af jordkvalitetskriterierne for fraktioner af kulbrinter i relation til metoden. På baggrund af undersøgelse og gennemgang af mobilitet, giftighed og lugt af kulbrinter i jord er der givet forslag til afskæringskriterier for sum og fraktioner af kulbrinter analyseret med den ny analysemetode.

Læs publikation