Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 92, 2008

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i æteriske olier og duftolier

16-04-2008

Der er i denne undersøgelse fokuseret på brugen af æteriske olier og duftolieblandinger til at sprede dufte i hjemmet ved hjælp af aromalamper og elektriske duftspredere. Der er indhentet oplysninger om og analyseret for en række hudallergene parfumestoffer. Der er lavet sundheds- og eksponeringsvurderinger i forhold til indånding af stofferne. Resultaterne tyder ikke på, at der er helbredsmæssige risici ved brug af aromaterapiolier en gang imellem, med forbehold for, at der kun er vurderet på et begrænset antal indholdsstoffer. Til gengæld kan det på grundlag af undersøgelsens resultater ikke afvises, at daglig brug af 5-10 dråber olie i et mindre rum i en længere periode på sigt kan resultere i luftvejsgener.

Læs publikation