Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 90, 2008

Kortlægning og afgivelse samt sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i babyprodukter

01-04-2008

De produkter, der indgår i undersøgelsen er primært babyprodukter, som er beregnet til børn i alderen 0-1 år. Der blev til analyserne udtaget 13 produkter, indenfor kategorierne ammepuder, bæreseler, puslepuder, madrasser, forlædere til barnevogne og engangsskumvaskeklude. Produkterne blev afhængig af materiale bl.a. analyseret for farvestoffer, organiske tinforbindelser, flammehæmmere, screenet for organiske forbindelser og ftalater. Herudover er der foretaget migrationsforsøg til spyt og sved. Alle de analyserede produkter indeholder målelige mængder af stoffer, der er klassificeret som farligt for sundhed eller miljø. Ingen af produkterne indeholder dog så høje koncentrationer, at det udgør en risiko, men fra ammepuderne afgives formaldehyd i koncentrationer, der bidrager væsentligt til det acceptable daglige indtag.

Læs publikation